Blekinge Arkipelags nyhetsbrev nr 1, 2020

 

I detta nyhetsbrev:

Inledning: Hållbar utveckling under coronapandemin

# Hållbar besöksnäring

Avtackning och nysatsning
Ny projektsamordnare
Digitalt möte med ARK56 företagsnätverk Artikel i National Geographic

# Hållbart fiske

Ny forskningsstiftelse
Gymnasieelev till forskningslandslaget
Ja till förslag om gäddförvaltning Nationella vattenbrukskonferensen i Åhus

# Håll biosfären ren

Från workshop till ullfolder Hur håller vi biosfären ren? Invasiva trädgårdsväxter

# Hållbart lant- & skogsbruk

Naturbetesprojekt? Våtmarkssatsningar Skogsnätverk Blekinge Arkipelag

# Lärande och engagemang

Nydiplomerade biosfärambassadörer och ny kurs 2020
Support-teamet får ny mötesform Filmer och ny hemsida

Utställning om Blekinge Arkipelag Blekinge Arkipelag som modellområde

# Avslutningsvis

Årsstämma och biosfärdagen

Läs nyhetsbrevet (PDF)

Välkommen på årsstämma – online!

 

Det är dags för föreningens årsstämma och på grund av rådande omständigheter med COVID-19 så håller vi stämman online.

Medlemmar är välkomna att delta via det kostnadsfria mötesverktyget Zoom som du kan använda i en vanlig webbläsare på dator eller telefon (läs mer om Zoom här (Eng)).

Årstämman är den 23 april kl 18:00.  

Vid tiden för mötet hittar du mötet via den här länken: https://zoom.us/j/543312164

Nedan hittar du dagordning, verksamhetsberättelse för det gångna året och en kallelse till mötet, alla i PDF-format.

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

 

  Nyhetsbrev #2 2019

Bli biosfärambassadör ambassadörsutbildning för vuxna 2019

Välkommen till lärorika träffar om Biosfärområde Blekinge Arkipelag!
Upptäck mer av blekingekustens fantastiska natur och kultur utmed våra nya leder, ARK56. Du ges en inblick i vår förening och det arbete vi gör för bevarande och hållbar utveckling. Vi träffas några tillfällen april-oktober, lyssnar till berättelser och funderar över historia och framtid. Delta vid minst 6 tillfällen så blir du diplomerad biosfärambassadör för Blekinge Arkipelag! Totalt 12 platser. För vuxna. Pris/deltagare: 600: –

Läs mer om programmet och de olika träffarna (PDF)

 

BiosFärden – ambassadörsutbildning för ungdomar

Välkommen på en upplevelserik färd genom Biosfärområde Blekinge Arkipelag!
Upptäck mer av blekingekustens fantastiska natur och kultur genom att cykla, vandra och paddla utmed våra nya leder, ARK56. Vi träffas några tillfällen april-oktober, lyssnar till berättelser och funderar över hållbar utveckling. Delta vid minst 6 tillfällen så blir du diplomerad ungdomsambassadör för BlekingeArkipelag! Totalt 12 platser. För ungdomar 13-19 år. Pris/deltagare: 500:-

Läs mer om programmet och de olika träffarna (PDF)

Tiaminbrist i vår miljö – ett hot mot hållbar utveckling.

Vi bjuder in till en informationsdag för politiker och myndigheter med deltagare och experter från bland annat Stockholms universitet, Linnéuniverstitetet, Naturskyddsföreningen och Miljödepartementet.

Plats: Eriksberg Hotel and Nature Reserve – hitta dit.

Datum: 7:e maj

Tid: 10:00 – 14:00

Hela programmet hittar du här: Inbjudan – Infodag om tiaminbrist i miljön (PDF)

Välkommen!

Anmäl dig via info@blekingearkipelag.se eller på 070-63 22 545 – senast den 26:e april.

Välkommen på en temadag för hållbart lantbruk!

Fokus för dagen är naturbete, ekologisk produktion och lokal försäljning med föreläsare från WWF, SLU, Länsstyrelsen Blekinge, Hushållningssällskapet och lokala företagare och lantbrukare.

Plats: Äggaboden i Ronneby

Datum: 27:e mars

Tid: 9:00 – 13:00

Hela programmet hittar du här: Inbjudan Hållbart lantbruk Temadag (PDF)

Välkommen!

Anmäl dig via mattias@blekingearkipelag.se eller på 070-63 22 545

Läs det senaste nyhetsbrevet – klicka på bilden för att läsa det i din webbläsare.

Blekinge Arkipelag vill idag kungöra två fina effekter av att vi skickade vår skrivelse till regering och centrala myndigheter den 31 aug. Dels har allmänheten bidragit med 8500 kronor till arbetet med fortsatt tiaminforskning.

Pengarna kommer att användas till att hålla ett större informationsmöte om tiaminbristen i miljön den 22 januari 2019. Nationella och lokala politiker samt företrädare för centrala och regionala myndigheter bjuds in att lyssna till forskare från olika universitet. Även Mörrums Kronolaxfiske och Eriksberg Hotel & Nature reserve kommer att finnas på plats för att berätta om sina erfarenheter. Tack till alla som bidragit och gör informationsmötet möjligt!

En annan mycket behjärtansvärd insats och effekt är att Länsstyrelsen Blekinge författat ett liknande brev som skickats till samma mottagare och kommer att ge ovärderligt stöd åt vår skrivelse, det tackar vi också för!

Här kan ni läsa brevet.