Nyhetsbrev #2 2019

Bli biosfärambassadör ambassadörsutbildning för vuxna 2019

Välkommen till lärorika träffar om Biosfärområde Blekinge Arkipelag!
Upptäck mer av blekingekustens fantastiska natur och kultur utmed våra nya leder, ARK56. Du ges en inblick i vår förening och det arbete vi gör för bevarande och hållbar utveckling. Vi träffas några tillfällen april-oktober, lyssnar till berättelser och funderar över historia och framtid. Delta vid minst 6 tillfällen så blir du diplomerad biosfärambassadör för Blekinge Arkipelag! Totalt 12 platser. För vuxna. Pris/deltagare: 600: –

Läs mer om programmet och de olika träffarna (PDF)

 

BiosFärden – ambassadörsutbildning för ungdomar

Välkommen på en upplevelserik färd genom Biosfärområde Blekinge Arkipelag!
Upptäck mer av blekingekustens fantastiska natur och kultur genom att cykla, vandra och paddla utmed våra nya leder, ARK56. Vi träffas några tillfällen april-oktober, lyssnar till berättelser och funderar över hållbar utveckling. Delta vid minst 6 tillfällen så blir du diplomerad ungdomsambassadör för BlekingeArkipelag! Totalt 12 platser. För ungdomar 13-19 år. Pris/deltagare: 500:-

Läs mer om programmet och de olika träffarna (PDF)

Tiaminbrist i vår miljö – ett hot mot hållbar utveckling.

Vi bjuder in till en informationsdag för politiker och myndigheter med deltagare och experter från bland annat Stockholms universitet, Linnéuniverstitetet, Naturskyddsföreningen och Miljödepartementet.

Plats: Eriksberg Hotel and Nature Reserve – hitta dit.

Datum: 7:e maj

Tid: 10:00 – 14:00

Hela programmet hittar du här: Inbjudan – Infodag om tiaminbrist i miljön (PDF)

Välkommen!

Anmäl dig via info@blekingearkipelag.se eller på 070-63 22 545 – senast den 26:e april.

Välkommen på en temadag för hållbart lantbruk!

Fokus för dagen är naturbete, ekologisk produktion och lokal försäljning med föreläsare från WWF, SLU, Länsstyrelsen Blekinge, Hushållningssällskapet och lokala företagare och lantbrukare.

Plats: Äggaboden i Ronneby

Datum: 27:e mars

Tid: 9:00 – 13:00

Hela programmet hittar du här: Inbjudan Hållbart lantbruk Temadag (PDF)

Välkommen!

Anmäl dig via mattias@blekingearkipelag.se eller på 070-63 22 545

Läs det senaste nyhetsbrevet – klicka på bilden för att läsa det i din webbläsare.

Blekinge Arkipelag vill idag kungöra två fina effekter av att vi skickade vår skrivelse till regering och centrala myndigheter den 31 aug. Dels har allmänheten bidragit med 8500 kronor till arbetet med fortsatt tiaminforskning.

Pengarna kommer att användas till att hålla ett större informationsmöte om tiaminbristen i miljön den 22 januari 2019. Nationella och lokala politiker samt företrädare för centrala och regionala myndigheter bjuds in att lyssna till forskare från olika universitet. Även Mörrums Kronolaxfiske och Eriksberg Hotel & Nature reserve kommer att finnas på plats för att berätta om sina erfarenheter. Tack till alla som bidragit och gör informationsmötet möjligt!

En annan mycket behjärtansvärd insats och effekt är att Länsstyrelsen Blekinge författat ett liknande brev som skickats till samma mottagare och kommer att ge ovärderligt stöd åt vår skrivelse, det tackar vi också för!

Här kan ni läsa brevet.

Välkommen till Blekinge Arkipelags info- och idémöte tisdagen 25 september!

På kvällens agenda:

18:00 Ordförande Carl-Martin Lanér hälsar välkomna.

18:10 Projektteam Arkipelagrutten berättar hur arbetet fortskrider med våra kust- och skärgårdsleder samt de nya produkter som utvecklas för rutten, ARK56.

19:00 Fika och frågestund.

19:15 Föreningens samordnare och kommunernas landsbygdsutvecklare berättar om innehållet i Blekinge Arkipelags nya verksamhetsplan 2018-2020. Mycket kul och meningsfullt på gång som bidrar både till hållbar utveckling och bevarande!

20:00-21:00 Idéverkstad där mötets deltagare bjuds in att delta i biosfärområdets verksamhet. Inga måsten och inga förkunskaper krävs, bara intresse för vad som är hållbart för människa och natur. I nuläget finns tankar om tre-fyra team som har fokus på olika insatser.

 

Anmäl deltagande senast måndagen den 24/9 till mattias@blekingearkipelag.se

Har du frågor inför mötet går det bra att ringa Mattias, 070-63 22 545

 

Vi ses på Naturum i Ronneby 25/9 kl. 18:00!

 

Inbjudan idemöte 25 sep