Nya ledamöter till biosfärstyrelsen

På Biosfärområde Blekinge Arkipelags årsmöte, tisdagen den 25 april, valdes tre nya ledamöter till biosfärstyrelsen. Dessa är Carl-Martin Lanér, Bodil Frigren Ericsson och Lena Stävmo.

Styrelsen består totalt 9 ledamöter. Nedanstående har valts av årsmötet:

Carl-Martin Lanér, ordförande, Karlskrona kommun

Mattias Holmquist, vice ordförande, Sveaskog/Mörrums Kronolaxfiske

Bodil Frigren Ericsson, Hällaryds Skärgårdsförening

Anna-Lena Fransson, Äggaboden

Louise Lindén, Live Green Production

 

Huvudmännen har utsett följande ledamöter:

Marco Gustavsson (C), Karlshamns kommun
Bo Johansson (S), Ronneby kommun

Magnus Larsson (C), Karlskrona kommun

Lena Stävmo, Länsstyrelsen Blekinge län

På mötet avtackades avgående ordförande Bengt Mattsson. Vi tackar även Markus Forslund och Lars Emmelin för deras engagemang i styrelsen.