Ett näringsliv som växer så det knakar

I Blekinge Arkipelag koncentreras den största delen av näringslivet med industri, handel och service till tre städerna Karlskrona, Ronneby och Karshamn. Längre ut i skärgården är bebyggelsen glesbefolkad och näringslivet småskaligt med lokala entreprenörer.

Här finns goda möjligheter att etablera sig och skapa nya arbetstillfällen. Många driver säsongsföretag där målgruppen är turister. Flera företagsnätverk har etablerat sig inom kustområdet med inriktning på matkultur, odling, hamnutveckling, upplevelseindustri och småindustri. Självklart med hållbar utveckling som ledord.

En av våra viktigaste uppgifter är att stödja den lilla, lokala entreprenören. För det är i de små idéerna som något stort kan börja växa. Men vi samarbetar även med större, redan etablerade verksamheter för att gemensamt skapa en positiv utveckling i regionen. Alla vinner på hållbar utveckling.

Behov av service
Entrepenörskap
Påverkansfaktorer

Är du en entrepenör?

Är du en entreprenör som startat eller vill starta eget i Blekinge?
 Grattis! Berätta om din idé så kan vi hjälpa dig att utveckla den.

KONTAKTA OSS!