Den 27 mars 2019 anordnades en temadag för hållbart lantbruk. Fokus för dagen var naturbete, ekologisk produktion och lokal försäljning med föreläsare från WWF, SLU, Länsstyrelsen Blekinge, Hushållningssällskapet och lokala företagare och lantbrukare. (Se inbjudan som PDF nedan)

Inbjudan Hållbart lantbruk Temadag

Nedan hittar du underlag och sammanfattningar från våra föreläsare.

Hotad naturtyp som behöver konsumtion

Hållbart jordbruk

Johannishus Gods Hållbart Lantbruk Blekinge Arkipelag 20190327

Naturbete Blekinge biosfär mars 2019

Natyrvårdsingenjörerna våtmarksrestaurering

Reko-ring