Vi skriver nya kapitel i Blekinges historia. Men först läser vi de gamla.

Blekinges skärgård ruvar på en gedigen historia. Vrak på havsbotten, odlingsrösen på ängarna, nedlagda försvarsanläggningar längs kusten – här finns spår som människor lämnat efter sig genom årtusenden. För att lyckas bevara områdets rika kulturarv ser Blekinge Arkipelag bl a till att uppdatera kunskapsunderlaget om kulturmiljöer och fornlämningar. Först när vi känner till vår historia, förstår vi att det är viktigt att bevara den.

Vi stödjer även lokala entreprenörer som vill starta verksamhet med fokus på att bevara och restaurera vårt kulturarv.

Bevarandemål
Biologisk mångfald

Landskapet i förändring i östra Blekinges skärgårdsbygd, 1700-2016. Examensarbete av Anna Petersson (öppnas som PDF i nytt fönster)