Om arbetet med företag i projekt Arkipelagrutten

 

För att nå vår stora vision att Blekinge Arkipelag ska bli en hållbar och attraktiv destination för
outdoorturism är samarbete med företag längst Arkipelagruttens leder och nav en av de viktigaste
nyckelfaktorerna i projektet.

Arkipelagruttens företagsplattform blir grunden för samverkan där vi skapar möjligheter för
nätverkande, kompetensutveckling och marknadsföring.

Hållbar utveckling går som en röd tråd genom hela projektet och alla företag som är del av
Arkipelagruttens företagsplattform får olika möjligheter att utbilda sig inom hållbarhet. En handbok
och en heldagsworkshop för hållbarhet skapar samsyn och en ingång för att komma igång. Men även
olika fördjupande seminarier och möjligheter för individuella hållbarhetsanalyser av företag ingår
i projektet.

En exportmogen outdoordestination kräver attraktiva upplevelser. Genom kreativa verkstäder
erbjuder vi stöd att vidareutveckla företagens utbud längs Arkipelagruttens leder och nav.

Tillsammans med företagen skapar vi således förutsättningar för en hållbar och levande kust och
skärgård i Blekinge.

Klicka här för att se en översiktskarta över våra medlemsföretag.

För intresseanmälan och frågor, skriv till simone@blekingearkipelag.se