Vi slår ett slag för allt som flyger, simmar, krälar, kryper, växer, hoppar och travar.

Naturen har gett oss en flora och fauna med stor variationsrikedom. Och nu är det vårt ansvar att ta hand om den. I arbetet med att bevara den biologiska mångfalden i Blekinges skärgård får ingen art förbises. Fyrtömmad skärlånga, grönfläckig padda och saffransticka – vi vill att de ska leva vidare i Blekinges vatten, våtmarker och skogar även i framtiden.

Bland våra nio bevarandemål finns en rad konkreta exempel på vad vi gör för att säkra överlevnaden för vår skärgårds alla arter – stora som små.

Bevarandemål
Kulturmiljö