En levande skärgård – 365 dagar om året

God infrastruktur och samhällsservice är A och O för ett välfungerande samhälle. Människor behöver tillgång till vatten och avlopp, bra transporter och telekommunikationer, utbildning och sjukvård. När de bitarna är på plats finns goda möjligheter för året-runt-boenden och ett blomstrande näringsliv.

Blekinge Arkipelag främjar utvecklingen av bl a kollektivtrafiken i området. Många väljer idag att använda egen båt eller bil, vilket leder till stor miljöbelastning. Vi ser också till att förbättra telekommunikationerna, vilket underlättar vardagen för människor i allmänhet och företagare i synnerhet.

Ett annat viktigt område är tillgången till transporter. Därför arbetar vi hårt för att utveckla skärgårdens infrastruktur med t ex hamnar, vägar och cykelleder.

Entrepenörskap
Näringsverksamhet
Påverkansfaktorer