Blekinge Arkipelag | Stödja

Kunskap är nyckeln till hållbar utveckling.

Framtida generationer har mycket att lära av Blekinge Arkipelag. En av de viktigaste uppgifterna som biosfärområde är att stödja kunskapsspridningen genom att underlätta för bland annat forskning, utbildning och praktik.

I området finns flera universitet och högskolor som bedrivit och bedriver omfattande forskning inom Blekinge Arkipelag. Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Kristianstad är några bra exempel. Blekinge Tekniska Högskola har ”tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle” som profilområde.

Biosfärkontoret har tagit initiativet till att ta fram en biosfärambassadörsutbildning.

Projektformen