Organisation

Biosfärområdet drivs som en ideell förening, vilket gör det möjligt för alla intresserade att vara med i biosfärarbetet. Styrelsens representanter för Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner samt Länsstyrelsen i Blekinge utses av respektive organisation. Övriga ledamöter väljs på årsmötet. Verksamheten drivs av biosfärkontoret i Ronneby.

 

Biosfärstyrelsen

Carl-Martin Lanér, ordförande, Karlskrona kommun
Mattias Holmquist, vice ordförande, Mörrums Kronolaxfisket
Bodil Frigren Ericsson, Hällaryds Skärgårdsförening
Anna-Lena Fransson, Äggagården i Edestad AB
Marco Gustavsson (C), Karlshamns kommun
Bo Johansson (S), Ronneby kommun
Magnus Larsson (C), Karlskrona kommun
Louise Lindén, Live Green Production
Lena Stävmo, Länsstyrelsen i Blekinge

 

Biosfärkontoret

Biosfärkontoret ligger i Ronneby på Soft Center, etapp V.

Välkommen att kontakta vår koordinator, Heleen Podsedkowska, på heleen@blekingearkipelag.se eller 0768-558300.

Om du vill veta mer om eller diskutera projektet Arkipelagrutten-Hållbara outdoorprodukter utmed leder på land och vatten i Blekinge är du välkommen att kontakta projektledare Simone Wenzel, på simone.wenzel@blekingearkipelag.se eller 0700-101576.

Huvudmannagrupp

Sofie Samuelsson/Ebon Kaisajuntti/Karin Lundberg, Ronneby kommun
Lotta Bergström/Therese Stenholm Asp, Länsstyrelsen i Blekinge
Marianne Westerberg, Karlshamns kommun
Ann-Marie Nordström/Sven-Olof Petersson, Karlskrona kommun

Syftet med gruppen är att förankra, samordna och driva biosfärarbetet i huvudmännens organisationer.