Välkommen till årsmöte i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag

 

Tid:  Måndagen 23 april 2018, kl 18.00
Plats: Gröna rummet, Soft Center, Etapp 3, plan 1, Ronneby (adress Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby)

Anmäl ditt deltagande via mejl till info@blekingearkipelag.se, så vet vi hur mycket fika vi ska beställa.

PROGRAM

  • Årsmötesförhandlingar
  • Föredrag av Patrik Jonsson, Milou Communication, om processen för framtagandet av varumärket för Arkipelagrutten
  • Fika

 

HANDLINGAR

Biosfärområde Blekinge Arkipelag inbjuder till dialogmöten

Styrelsen för Biosfärområde Blekinge Arkipelag inbjuder till dialogmöten. Dialogmötena genomförs enligt nedan i de tre kommuner som ingår i biosfärområdet. Mötena genomförs kl. 18.00-20.00.

Plats och tid:

Eriksberg Vilt & Natur        3 april

Äggaboden Gärestad        5 april

Skärva Herrgård                 10 april

Mer information hittar du här.

Är du den nya biosfärsamordnaren?

Klicka här för att läsa mer om jobbet.

Hållbarhetsworkshop för Blekinges besöksnäring

Det är dags att bli hållbar i praktiken! Tisdagen den 30 januari kör vi Arkipelagruttens hållbarhetsworkshop.

Driver du företag inom besöksnäringen i Blekinge?

Då borde du komma på vår hållbarhetsworkshop! Under workshopen blir det tydligt vad hållbarhet är inom besöksnäring, vad du som företagare har att vinna på egen hållbar utveckling, samtidigt som du får du hjälp att arbeta fram konkreta saker du kan göra i just din verksamhet.

Hållbarhet är något som blir allt viktigare för människor som söker upplevelser i natursköna så kallade outdoor-destinationer som Blekinge. Som företagare här är du är en del av destinationen, så utvecklingen börjar hos dig!

Tid: 30:e januari kl. 9-15.30
Plats: Scandic, Skeppsgossegatan 2, Karlskrona

Intresserad?
Hör av dig och anmäl dig till cornelia@blekingearkipelag.se senast den 26:e januari.

Program för dagen

Hållbarhetsexperten Jan Peter Bergqvist håller i workshopen och kommer att hjälpa till med nulägesanalyser av företag och spåna i idéer för utveckling. Det blir praktiska övningar i hur man kan införa åtgärder och möjligheter att skapa en egen handlingsplan – en god hjälp att ta de första stegen mot en hållbar utveckling som ger resultat tillbaka!
Med hem får alla deltagare en tryckt version av vår handbok i hållbarhetsarbete som gör det enklare att både identifiera och införa åtgärder i sitt företag.

Agenda

  • Fika och introduktion
  • Lära-känna-övning
  • Intro – Hållbarhet
  • Workshop: Hållbarhet i ditt företag
  • Lunch
  • Hur går vi vidare med hållbarhet?
  • Tack för idag!

Vi som medverkar är:
Jan Peter Bergqvist: Sleepwell AB
Simone Wenzel: Projektledare Arkipelagrutten
Cornelia Barfvestam: Projektmedarbetare Arkipelagrutten
André Benaim: Energikontor Sydost

Press/Media

Här hittar du en pressrelease i PDF-format.

Senaste nytt från Arkipelagrutten

Nu har det första året i Arkipelagrutten kommit till sitt slut och två spännande år återstår. Det har hänt en hel del i projektet.

För det första har ett nätverk med företag inom besöksnäringen skapats och två företagsträffar är genomförda. I dagsläget har 27 företag anslutit sig till nätverket, vilket vi är mycket glada för. I slutet av januari kommer en heldags hållbarhetsworkshop för företagarna äga rum.  Grunden för workshopen är den nya handboken för hållbarhet i besöksnäring som skapades i samarbete med projekt CAT (Competence Academy Tourism) och Energikontoret Sydost. Alla deltagare i Arkipelagruttens företagsnätverk får ett exemplar av handboken i syfte att skapa samsyn med en gemensam definition för hållbarhet och enkla aktiviteter för att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Senare under sommaren får företagen en individuell hållbarhets- och kvalitetsanalys från Swedish Welcome som är ett renommerat konsultföretag för hållbarhet i besöksnäring.

Till hösten startar en fördjupad produktutvecklingsprocess där nya produkter kommer att tas fram för att lyfta Arkipelagrutten och göra den tillgänglig för många fler. Ännu fler saker börjar bli konkreta med utvecklingen av varumärkesstrategin och grafisk profil som är i full gång. På senaste företagsträffen var byrån Milou på plats för att involvera intressenter i processen för framtagning av värdegrund och målsättning. Här kommer vi även få resultat tidigt under nästa år.

Det börjar även hända saker på appfronten. Upphandlingen är på gång och applikationen kommer att utvecklas i början på nästa år. En första version av applikationen kommer att bli färdig att testas redan under sommaren 2018. Då applikationen ska vara en plattform som lyfter Blekinges vackra natur och kultur kommer vi under våren 2018 påbörja insamlingen av information som ska berika såväl applikationen som framtida informationstavlor, hemsida och dylikt.

Under hösten har vi påbörjat ett samarbete med projekt Attractive Hardwoods och Blekingeleden, som projektleds av Skogsstyrelen i samverkan med Region Blekinge. Detta samarbete är tänkt att motverka redundans inom projekten genom att slå ihop den mobila applikationen samt kartan i en och samma lösning.

Slutligen vill vi berätta om arbetet med den praktiska ledutvecklingen som har pågått för fullt. Kajakleden har fastställts i samsyn med många lokala experter och platser för nya kajakplattformer har identifierats. Gruppen jobbar hårt för att kajakleden ska bli färdig redan under kommande vår och invigningen av kajak- och båtlederna är planerad till juni 2018. Till säsongen 2019 kommer hela Arkipelagrutten att vara klar.

Kommande år kommer verkligen bli ett spännande år för Arkipelagrutten.