Blekinge Arkipelag på MAB Youth Forum

Mellan den 18 och 22 september medverkar Louise Lindén, biosfärstyrelseledamot och socialentreprenör, och Lisa Wälitalo, doktorand vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola, i den första upplagan av MAB Youth Forum i Italien. Forumet samlar hundratals unga från världens olika biosfärområden för att diskutera och formulera lösningar för hållbarhet och de globala målen. Läs mer om forumet här…

 

 

Nyheter från projekt Arkipelagrutten

Läs nyhetsbrevet här….

Arkipelagrutten är ett nätverk av hållbara leder, resmöjligheter och produkter genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Syftet med Arkipelagrutten är att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och levande skärgård. Visionen för projekt Arkipelagrutten är att Blekinge blir en attraktiv och hållbar destination för outdoorturism. Projektet pågår till slutet av 2019 och finansieras av Tillväxtverket, SydostLeader, biosfärkommunerna och Blekinge Arkipelag.

Ny film om Biosfärprogrammet Sverige

Nu är filmen om Biosfärprogrammet Sverige färdig. Du kan se den här.

Vi har blivit fler på biosfärkontoret

Sedan januari 2017 har fyra personer tillkommit på biosfärkontoret utöver koordinator Heleen Podsedkowska; tre, som jobbar i projekt Arkipelagrutten och en praktikant. Simone Wenzel är projektledare, Cornelia Barfvestam jobbar med företagsutveckling, Alexander Frödeberg, med apputveckling och den digitala kartan och Maha Edrees med medlemsregistret och ekonomi. Arkipelagrutten finansieras av Tillväxtverket, SydostLeader, länsstyrelsen, biosfärkommunerna och Blekinge Arkipelag. Projektet pågår till och med år 2019.

Fr v: Alexander Frödeberg, Maha Edrees, Heleen Podsedkowska, Simone Wenzel och Cornelia Barfvestam.

Välkommen till årsmöte i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag

 

TID: Tisdagen den 25 april, kl 18.30

PLATS: naturum Blekinge, Ronneby

Anmäl ditt deltagande via mejl till info@blekingearkipelag.se eller med SMS till 0768-558300, så vet vi hur mycket fika vi ska beställa.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

  • Årsmötesförhandlingar
  • Nyheter om Arkipelagruttsprojektet, Simone Wenzel, projektledare
  • Fika

 

Dagordning

Årsedovisning 2016

Revisionsberättelse

Bra uppslutning på första nätverksträff med Arkipelagrutten

Onsdagen den 8 mars hade vi den första nätverksträffen i projektet Arkipelagrutten, genomfört under proffsig ledning av projektledare Simone Wenzel och facilitator Cornelia Barfvestam. Syftet med kvällen var att skapa nyfikenhet och en vilja att bidra till förverkligandet av rutten samt få information om och kontaktuppgifter för de olika naven som är 14 i antal fördelade över hela rutten. Drygt 45 deltagare har bidragit tillsammans i syfte att få en gemensam uppfattning om hela rutten. Samtliga visade ett stort engagemang.

17190900_1436394269724205_1478269395750733429_n   14717147_10155249920639406_5339924160749747479_n

17202833_1436394309724201_3919068078914929869_n   17155719_10155249920514406_828185311704668196_n

Välkommen till nätverksträff Arkipelagrutten

När: Onsdag den 8 mars kl. 18.30-21.00

Var: Kunskapskällan, Soft Center VII, Ronneby

Mer info hittar du här.

Pressinfo.

 

Globala målen för hållbarhet och Agenda 2030

På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter millenniemålen. Miljö och utveckling behandlas inte längre som två separata frågor. Vi talar om hållbar utveckling som består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att lösa klimatkrisen

Biosfärområde Blekinge Arkipelag är del av ett internationellt nätverk av biosfärområden (WNBR), 2016 finns det 669 i hela världen. Nätverkets syfte är att främja hållbar samhällsutveckling, harmonisk integration av människor och natur genom dialog, projekt och aktivt deltagande. Genom de globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA.

SDG_POSTER_SE_partner