Senaste nytt från Arkipelagrutten

Nu har det första året i Arkipelagrutten kommit till sitt slut och två spännande år återstår. Det har hänt en hel del i projektet.

För det första har ett nätverk med företag inom besöksnäringen skapats och två företagsträffar är genomförda. I dagsläget har 27 företag anslutit sig till nätverket, vilket vi är mycket glada för. I slutet av januari kommer en heldags hållbarhetsworkshop för företagarna äga rum.  Grunden för workshopen är den nya handboken för hållbarhet i besöksnäring som skapades i samarbete med projekt CAT (Competence Academy Tourism) och Energikontoret Sydost. Alla deltagare i Arkipelagruttens företagsnätverk får ett exemplar av handboken i syfte att skapa samsyn med en gemensam definition för hållbarhet och enkla aktiviteter för att komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Senare under sommaren får företagen en individuell hållbarhets- och kvalitetsanalys från Swedish Welcome som är ett renommerat konsultföretag för hållbarhet i besöksnäring.

Till hösten startar en fördjupad produktutvecklingsprocess där nya produkter kommer att tas fram för att lyfta Arkipelagrutten och göra den tillgänglig för många fler. Ännu fler saker börjar bli konkreta med utvecklingen av varumärkesstrategin och grafisk profil som är i full gång. På senaste företagsträffen var byrån Milou på plats för att involvera intressenter i processen för framtagning av värdegrund och målsättning. Här kommer vi även få resultat tidigt under nästa år.

Det börjar även hända saker på appfronten. Upphandlingen är på gång och applikationen kommer att utvecklas i början på nästa år. En första version av applikationen kommer att bli färdig att testas redan under sommaren 2018. Då applikationen ska vara en plattform som lyfter Blekinges vackra natur och kultur kommer vi under våren 2018 påbörja insamlingen av information som ska berika såväl applikationen som framtida informationstavlor, hemsida och dylikt.

Under hösten har vi påbörjat ett samarbete med projekt Attractive Hardwoods och Blekingeleden, som projektleds av Skogsstyrelen i samverkan med Region Blekinge. Detta samarbete är tänkt att motverka redundans inom projekten genom att slå ihop den mobila applikationen samt kartan i en och samma lösning.

Slutligen vill vi berätta om arbetet med den praktiska ledutvecklingen som har pågått för fullt. Kajakleden har fastställts i samsyn med många lokala experter och platser för nya kajakplattformer har identifierats. Gruppen jobbar hårt för att kajakleden ska bli färdig redan under kommande vår och invigningen av kajak- och båtlederna är planerad till juni 2018. Till säsongen 2019 kommer hela Arkipelagrutten att vara klar.

Kommande år kommer verkligen bli ett spännande år för Arkipelagrutten.

Blekinge Arkipelag på MAB Youth Forum

Mellan den 18 och 22 september medverkar Louise Lindén, biosfärstyrelseledamot och socialentreprenör, och Lisa Wälitalo, doktorand vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola, i den första upplagan av MAB Youth Forum i Italien. Forumet samlar hundratals unga från världens olika biosfärområden för att diskutera och formulera lösningar för hållbarhet och de globala målen. Läs mer om forumet här…

 

 

Nyheter från projekt Arkipelagrutten

Läs nyhetsbrevet här….

Arkipelagrutten är ett nätverk av hållbara leder, resmöjligheter och produkter genom kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Syftet med Arkipelagrutten är att tillgängliggöra biosfärområdet och dess unika natur- och kulturmiljöer för att bidra till en hållbar och levande skärgård. Visionen för projekt Arkipelagrutten är att Blekinge blir en attraktiv och hållbar destination för outdoorturism. Projektet pågår till slutet av 2019 och finansieras av Tillväxtverket, SydostLeader, biosfärkommunerna och Blekinge Arkipelag.

Ny film om Biosfärprogrammet Sverige

Nu är filmen om Biosfärprogrammet Sverige färdig. Du kan se den här.

Vi har blivit fler på biosfärkontoret

Sedan januari 2017 har fyra personer tillkommit på biosfärkontoret utöver koordinator Heleen Podsedkowska; tre, som jobbar i projekt Arkipelagrutten och en praktikant. Simone Wenzel är projektledare, Cornelia Barfvestam jobbar med företagsutveckling, Alexander Frödeberg, med apputveckling och den digitala kartan och Maha Edrees med medlemsregistret och ekonomi. Arkipelagrutten finansieras av Tillväxtverket, SydostLeader, länsstyrelsen, biosfärkommunerna och Blekinge Arkipelag. Projektet pågår till och med år 2019.

Fr v: Alexander Frödeberg, Maha Edrees, Heleen Podsedkowska, Simone Wenzel och Cornelia Barfvestam.

Välkommen till årsmöte i den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag

 

TID: Tisdagen den 25 april, kl 18.30

PLATS: naturum Blekinge, Ronneby

Anmäl ditt deltagande via mejl till info@blekingearkipelag.se eller med SMS till 0768-558300, så vet vi hur mycket fika vi ska beställa.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

  • Årsmötesförhandlingar
  • Nyheter om Arkipelagruttsprojektet, Simone Wenzel, projektledare
  • Fika

 

Dagordning

Årsedovisning 2016

Revisionsberättelse

Bra uppslutning på första nätverksträff med Arkipelagrutten

Onsdagen den 8 mars hade vi den första nätverksträffen i projektet Arkipelagrutten, genomfört under proffsig ledning av projektledare Simone Wenzel och facilitator Cornelia Barfvestam. Syftet med kvällen var att skapa nyfikenhet och en vilja att bidra till förverkligandet av rutten samt få information om och kontaktuppgifter för de olika naven som är 14 i antal fördelade över hela rutten. Drygt 45 deltagare har bidragit tillsammans i syfte att få en gemensam uppfattning om hela rutten. Samtliga visade ett stort engagemang.

17190900_1436394269724205_1478269395750733429_n   14717147_10155249920639406_5339924160749747479_n

17202833_1436394309724201_3919068078914929869_n   17155719_10155249920514406_828185311704668196_n