Blekinge Arkipelag | Bevara

Tack för lånet, moder jord!

Det är en fantastisk natur vi lever i. Så genomtänkt, så vacker – men också så skör. Varenda art spelar roll. Försvinner blåmusslorna från våra havsbottnar får ejdern ont om föda. Försvinner lövskogarna längs kusten förlorar långbengrodan sitt hem.

Vi måste hitta en balans mellan hur vi nyttjar vår natur och hur vi kan bevara den. Blekinge Arkipelag har satt upp nio långsiktiga bevarandemål som ska skydda områdets biologiska mångfald, ekosystem, landskap och kulturmiljöer.

Bevarandemål
Biologisk mångfald
Kulturmiljö