Välkommen till Blekinge Arkipelag

I framtiden också

Hållbar utveckling. Det är orden som går som en grön tråd genom Blekinge Arkipelag. Kustområdet och skärgården har utsetts till biosfärområde, vilket bland annat innebär att vi genom olika typer av projekt kommer att stödja traktens företagare med fokus på hållbarhet, såväl social som ekologisk. Det skapar ett levande samhälle med blomstrande ekonomi och ökad turism. Dessutom ger det oss möjlighet att testa nya former av samarbeten och företagande som även inspirerar andra att slå ett slag för hållbar utveckling.

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden. Med andra ord: Vi ska se till att bevara skärgårdens natur och biologiska mångfald. Då kan våra barn och deras barnbarnsbarn plocka samma ängsblommor, skåda samma fågelarter och meta samma fiskar som vi gör idag.

Våra huvudfinansiärer är Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) samt Karlshamns, Karlskrona och Ronneby kommuner. Övrig verksamhet finansieras via projekt, av t ex Tillväxtverket, SydostLeader och Länsstyrelsen i Blekinge.

Unesco_BlekingeArkipelag

Senaste nytt från vår Facebook-sida

Med lite tur består Sveriges yta snart till en tiondel av biosfärområden - vilken fantastisk möjlighet till betydande hållbar utveckling! Blekinge Arkipelag gratulerar de nominerade kandidatområdena Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen🌻🍾🎉

Flera gäddor är nu märkta, ett lovvärt projekt för att kunna uppskatta beståndens utveckling. Klicka på länken och kolla hur du rapporterar om du fångar en som är märkt!

Bra översikt på kemikaliesmarta tips för dig som jobbar i skolan🌻

ARK56 - länkade kustleder i ett Unesco biosfärområde! Idag har vi varit på Tjärö och diskuterat hur de framväxande lederna, dess varumärke och dess värdeord bäst förvaltas för framtiden. Intresset var stort bland biosfärområdets kommuner, både tjänstemän och politiker deltog! #biosfärområde #blekingearkipelag #ARK56 #FramtidensLiv #levandeskärgård #hållbarutveckling

I helgen packade jag (Simone) våra flyers och rollup i en vattentät påse och paddlade till Tjäröfestivalen - för att informera kajakentusiaster från hela landet om ARK56. De är väldigt taggade! 🙂

Vi påminner om vårt öppna möte på Naturum Blekinge i Ronneby tisdagen den 25 september. Kolla programmet och välkommen med din anmälan! Dela gärna! #biosfärområde #blekingearkipelag #DuGörSkillnad #FramtidensLiv #hållbarutveckling #ARK56

Bra radioinslag från gårdagens pressträff på Eriksberg då vi skickade vår gemensamma skrivelse till regering och centrala myndigheter, med uppmaningen att satsa offentliga medel på att klarlägga varför vilda djur dör av brist på tiamin. Mer info om tiaminbristen finns på vår hemsida: http://www.blekingearkipelag.se/var-verksamhet/forskningen-pa-tiaminbrist/ #biosfärområde #blekingearkipelag #hållbartfiske #FramtidensLiv #biologiskmångfald #hållbarutveckling

Nu är det dags för en del av våra företag i företagsnätverk Blekinge Arkipelag att utveckla ännu mer spännande produkter längs ARK56... Första träff med Kurbits blev framgångsrik - och vi testade även ARK56 med båt från Svalemåla stugby till Tjärö.... Vär skärgård och våra företag är helt enkelt fantastiskt!

Idag uppmärksammas Blekinge Arkipelags arbete för ett hållbart lantbruk av SVT Nyheter Blekinge. KTH-forskaren Pietro Campanas applikation för optimerad konstbevattning är en hållbarhetsinnovation för bättre vattenhushållning, elbesparingar, reducerad näringstillförsel till havet och optimal avkastning på lantbrukarens skörd. Detta är ett av flera viktiga sätt att säkra livsmedelsproduktionen i biosfärområdet när väderförhållandena blir alltmer extrema. Fint att kunna föra samman forskare och lantbrukare - nu hoppas vi på en snar tillämpning i Blekinge Arkipelag. Tack till forskaren Pietro och lantbrukare Ulf Ivarsson, Ramdala, för ert engagemang och intresse! #biosfärområde #blekingearkipelag #hållbartlantbruk #FramtidensLiv #svt

I lördags testade jag (Simone) vår nya kustlinje som är del av ARK56 - och ville ta mig från Karlskrona till Karlshamn per båt. Tyvärr gick båten mellan Ronneby och Karlshamn sönder. Men Blekingetrafiken hanterade situationen väldigt bra, Pär Welander, Trafikplaneringschef, var även på plats och informerade om hur man kunde ta sig vidare. Så vi fick en ersättningsbus till Järnavik och kunde åka vidare från Tjärö! Känns bra att kunna ta sig från öst till väst med båt nu - och att så många vill åka med båtarna!

Blekinge Arkipelag arbetar bland annat för en levande skärgård. Extra levande känns den när den fylls av glada ungdomar! Idag har vi bidragit till genomförandet av Fiskeäventyret Blekinge, en upplevelserik fiskeskola för tonåringar som görs i samarbete med Mörrums Kronolaxfiske och andra fiskeanläggningar i Blekinge. Under juli har vi också bidragit med tips och idéer till de filminspelningar som TV-programmet Fiskedestination vill göra i Blekinge under hösten (Hela 5 program! Hör vad program- och inspelningsledare Johan Broman tycker är så unikt med fisket i Blekinge: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7005648). Vi har tidigare bidragit med synpunkter till den nya förvaltningsplan som Länsstyrelsen Blekinge län är på gång att skapa för gäddan. Vi tror helt enkelt på Blekinge Arkipelag som en hållbar fiskedestination! Tack till Eriksberg och dagens deltagare! Vi ses på Dragsö Camping i oktober, då fortsätter Fiskeäventyret Blekinge! #levandeskärgård #FramtidensLiv #hållbarutveckling #biosfärområde #BlekingeArkipelag #Eriksberg #visitblekinge

"Testpaddling" av nästan hela ARK56 inom 3 dagar!Bra jobbat! 👍😊🛶

Hallå i sommarvärmen! Nu har du chansen att bidra till innehållet i Blekinges sammanlänkade kust- och skärgårdsleder. Din kunskap och din kännedom om området, dess natur, service, kultur och annat som du vill dela med dig av för att göra upplevelserna utmed lederna större är mer än välkomna. Alla bidrag ses över och mycket av informationen hamnar sedan i den framväxande appen som leder seglaren, paddlaren, cyklisten och vandraren på rätt spår. På förhand - tack för att du delar med dig och bidrar till Blekinges viktigaste rutt!! 🚣🏼‍♂️🚴🏼‍♂️🏊🏼‍♂️🎣🚶🏽‍♀️🍄🍀🦔🌻☀️🌊🏇🏼⚓️🛶🛌🚰🚿🍻🍫🍲

Föreningen Blekinge Arkipelag arbetar för hållbar utveckling genom lokala lösningar på globala problem. Under kvällen vill vi: * informera om vilka aktiviteter och projekt som är på gång (bl a om Arkipelagrutten), * filosofera lite om hållbarhetsbegreppet och vår samtid, * återknyta till tidigare dialogmöten och bjuda in till medverkan i aktiviteter som syftar till att uppnå biosfärområdets målsättningar. Kom och lyssna, kanske delge dina synpunkter och - om du har lust - medverka till hållbarheten i Biosfärområde Blekinge Arkipelag! Vi bjuder på smörgås och kaffe. Just nu finns tankar om att starta följande fyra temagrupper (som under kvällen kan förändras eller bli flera): 1) Forskningsteamet Här kan man bidra med enklare typer av undersökningar, t ex hur Arkipelagrutten (Ark 56) utvecklas eller hur spridningen av Blekinge Arkipelags varumärke når ut och uppfattas. Teamet kan vara en länk till BTH och andra högskolor/universitet för att få till undersökningar om sådant som underlättar en hållbar utveckling. Någon kanske vill bevaka nya vetenskapliga rön som kan spridas och kanske tillämpas i vårt biosfärområde. 2) Team Hållbara lösningar Deltagarna söker lösningar som kan appliceras på Blekinge Arkipelag och bidra till social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet. Ett kreativt team kanske kläcker egna idéer och innovationer som vi kan testa och använda. Små enkla förändringar kan få betydande positiva effekter för både människa, natur och kulturarv. Delar av teamets fokus kan ligga på ny teknik som vi kanske kan köpa in, testa, utvärdera och sprida information om. 3) Team Biosfärvärdarna En biosfärvärd kan vara ett naturreservats beskyddare, eller värd för en del av Arkipelagrutten. Med grundläggande kunskaper om platsen kan man kort berätta om tillgänglig service eller natur- och kulturvärden och hjälpa andra besökare till rätta. Man kanske tar en fin bild och delar i våra kanaler, bevakar och slår larm om eventuella missförhållanden, arrangerar en sopröjardag, o s v. Med fördjupade kunskaper om natur och kultur kanske man även kan anlitas som guide eller föreläsare vid tillfälle. 4) Inspirationsteamet Genom att planera föreläsningar, exkursioner, vandringar, skärgårdsturer och andra evenemang kan detta team inspirera såväl medlemmar och allmänhet som regionala politiker och utvecklare. Det kan vara fråga om att bjuda in ekologisk expertis, ordna studiebesök hos hållbara företag eller arrangera en tematräff om hällristningar, solenergi, yrkesfiske, levande våtmarker, e t c. Uppslag och idéer kan komma inifrån teamet, något av de andra teamen, biosfärkontoret eller medlemmar och allmänhet. Verkar något av detta intressant? Dyk upp den 25 september på Naturum i Ronneby kl. 18:00 så får du veta mer - inga förkunskaper krävs, bara intresse! Välkommen! /Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Bidra till Världsnaturfondens viktiga kampanj för att få politiker att på rätt sätt uppmärksamma miljösituationen i Östersjön. Det tar verkligen bara fem minuter. #dugörskillnad #biosfärområde #blekingearkipelag #förÖstersjön

På Frisholmen mitt i Karlshamns hamninlopp påbörjades anläggandet av en befästning år 1675. Redan på våren 1658, då fred slutits med danskarna i Roskilde, tänkte sig Karl X Gustav och Erik Dahlberg att detta var platsen för ett kastell. Garnisonen, som stundtals uppgick till 400 man, förlorade och återtog kastellet och drogs in först år 1864. Nära 200 år av ihärdigt bygge, spaning, fejder och armod har efterlämnat en riktig kulturskatt. Förutom de fint restaurerade murarna runt holmen, finns bland annat kyrka, krutkällare och platser med uppställda 12-pundskanoner. Våffelcafé och tät skärgårdstrafik underlättar besöket. #castellanerna #karlshamnskommun #biosfärområde #blekingearkipelag #levandeskärgård

Äntligen är det möjligt att ta skärgårdsbåten genom hela Blekinge Arkipelag - ett härligt resultat av god samverkan och bra beslut! Hoppas nu att många blekingar och besökare är nyfikna och flitigt använder denna förbättring av tillgängligheten och ett hållbart resande ⚓️☀️ #biosfärområde #ronnebykommun #blekingetrafiken #levandeskärgård

Det händer grejer i biosfärområdet! Vid Allböle udde byggs just nu finfina spångar så att kajakpaddlare på ARK56 kan bära över udden och slippa runda den, vilket kan vara farligt för nybörjare eller vid dåligt väder. Var Allböle udde ligger? Här: https://goo.gl/maps/MLkn6rY4MWN2 Allböle udde ligger i naturreservatet Eriksbergs stränder. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturreservat/eriksbergs-strander.html #Arkipelagrutten #ARK56

Vi ses väl på Tjäröfestivalen 2018? Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig och en av de planerade turerna kommer att ge ett smakprov på vad som kommer att ingå i ARK56. Givetvis är vi också där och berättar mer om lederna och svarar på frågor. (Tills dess, klicka in och anmäl dig för nyhetsbrev på www.ark56.se) #Arkipelagrutten #ARK56 #Tjäröfestivalen2018 Kanotföreningen Öresund

Mikroplaster kallas plastpartiklar mindre än 5 mm och är en av de största andelarna skräp i hav och sjöar. Mikroplasterna utgör ett hot mot den marina miljön och i vardagen frigörs mikroplaster från t. ex. bottenfärg från båtar, kläder, nedskräpning och bildäck vid slitage eller tvätt. Plasterna leds ut i sjöar och hav bland annat via våra avlopp, dagvatten och snöröjning. Enligt naturvårdsverket frigörs mellan 8-950 ton mikroplaster (syntetfibrer) från tvätt av kläder varje år. Därför bidrar Blekinge Arkipelag till spridningen av innovationer som kan förhindra ytterligare tillförsel av plastfibrer. Nu erbjuder vi möjligheten att testa en Guppyfriend tvättpåse (guppyfriend.com) som enligt tillverkaren kan fånga uppemot 100% av de plaster ett syntetplagg släpper ifrån sig under en tvätt. Är du intresserad av att delta i utvärderingen genom att skriva en rad och skicka en bild på hur påsen funkar i ditt vardagliga tvättande fram till 1 oktober, så får du därefter behålla påsen. Hör av dig här med intresseanmälan och kom förbi vårt kontor på Soft Center i Ronneby nästa vecka för avhämtning av påse och instruktion. (Etapp 1, Fridhemsvägen 8. Ring innan och kolla så vi är på plats, 070-63 22 545) /Mattias

Spridning av microplaster kan ha långtgående negativa konsekvenser för Östersjöns växt- och djurliv, därför även för människan. Senaste året har äntligen några första enkla innovationer dykt upp som kan motverka att varje hushåll med tvättmaskin bidrar med plastfibrer som våra reningsverk inte kan ta hand om. Blekinge Arkipelag har köpt in s k Cora balls som sägs vara enastående just för att rena tvättvattnet från fiber som man inte vill spola ut med tvättvattnet. Man tvättar med en boll i maskinen och den samlar kontinuerligt partiklar som man tar loss med handen och slänger i soporna istället. De här bollarna har varit svåra att få fatt i p g a leveransproblem, men finns förhoppningsvis i svensk handel. Under tiden tänkte vi utvärdera deras funktion och erbjuder därför två bollar till den/de som vill delta i utvärderingen. Låter det intressant? Gör så här: Kom in till oss på SoftCenter i Ronneby (Fridhemsvägen 8, Etapp 1) och hämta en Cora ball. Tvätta med den under sommaren, ta en telefonbild och skriv en rad om hur den funkar och vad du tänker om resultatet. Maila dina anteckningar och bilder till oss 1 oktober och du får behålla bollen (värde 250-300kr)! Ring för säkerhets skull innan du kommer: 070-63 22 545, Mattias.

Vad är egentligen ett biosfärområde? Fin film med bilder bland annat från Blekinge Arkipelag!

biosfär

|bị:osvä:r|
substantiv

Biosfär är summan av jordens alla ekosystem. Begreppet syftar på det tunna skikt som finns kring jordklotet och som hyser biologiskt liv.

arkipelag

|arkipelạ:g|
substantiv

En ögrupp är ett antal öar som ligger nära varandra. Om antalet öar är betydande kan termen arkipelag användas. En skärgård är en kustnära arkipelag som domineras av smärre öar.

LOGO_UNESCO-MAB_En-color

Svenska Biosfärprogrammet fyller många funktioner och vill uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning, utveckling av lokala lösningar på globala utmaningar samt utbildning i hållbart nyttjande av kultur- och naturresurser. Biosfärprogrammet bidrar därför inte bara till en bättre förståelse för miljön, inkluderande globala förändringar, utan också till en större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap samt regional och lokal förvaltning. Samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer är en ledstjärna, liksom att initiativet till att bilda biosfärområden ska vara lokalt och regionalt. De senaste åren har intresset för biosfärområden växt och det finns idag goda möjligheter att bilda fler svenska biosfärområden. Det finns idag (januari 2017) 669 biosfärområden i 120 länder. Fem av dessa finns i Sverige: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. I Sverige finns det två områden som kandiderar till att bli biosfärområde: Voxnadalen och Vindelälven-Juhtadahka med tidsplan fram till 2017-2018. Biosfärområde Torneträsk drogs tillbaka av Sverige 2010 och ingår inte längre i världsnätverket för biosfärområden (WNBR). Kolla även här för mer information.
Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Unesco har idag 193 medlemsländer. Svenska Unescorådet är länken mellan Unesco och Sverige. Mer information om Svenska Unescorådet finns på www.unesco.se